2do Vicepresidente Marcos Camsen Schapira
Director Mauricio Salinas Amaral
Vicepresidentes Zonales

Marcos Stuven Carballo